Business intelligence

Business intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends. Deze waardevolle informatie kan vervolgens gebruikt worden om onderbouwde bedrijfsmatige keuzes te maken.

Als bedrijf verzamel je steeds meer data. Maar wat doe je daarmee? Data leidt namelijk niet direct tot meer inzicht. Hello There! helpt je met het inrichten van jouw business intelligence (BI) center. Dat levert je waardevolle inzichten op, doormiddel van een KPI dashboard of Management dashboard bijvoorbeeld!

Making smart decisions

Voor wie klantgericht te werk wil gaan, is goede business intelligence onmisbaar. Daarmee vereenvoudig je niet alleen je beslisproces, het verbetert ook je concurrentiepositie en winstgevendheid. Het stelt je bovendien in staat beslissingen te maken die niet langer gebaseerd zijn op een gut feeling, maar op betrouwbare real-time informatie.

Hellothere business intelligence

Het business-intelligenceproces

Om te komen tot goede business intelligence moeten een aantal stappen doorlopen worden:

  1. Gegevens verzamelen uit verschillende systemen
  2. De verzamelde gegevens omvormen zodat de gegevens uit de verschillende systemen met elkaar te vergelijken zijn en uniform zijn.
  3. De verzamelde gegevens analyseren en omvormen tot bruikbare data
  4. De gevonden informatie presenteren in een dashboard of andere presentatievorm.

Connecting the dots

Hello There! ondersteunt klanten bij het slim inzetten van BI tools. We helpen je aan de juiste tools, applicaties, koppelingen en visualisaties. Verbinden gegevens aan elkaar en zorgen ervoor dat je betere beslissingen kunt maken, vanaf dag één.

Benieuwd naar hoe we jouw bedrijfsproces efficiënter en overzichtelijker kunnen inrichten doormiddel van Business Intelligence? Neem gerust contact met ons op.

Campagne Webshop App Digital Strategie Website Blog Database
nodig?
Neem contact op

Neem contact op